fbpx

Initiativtaker

Kunnskapsbyen er et unikt partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner. Målet er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers av disse – for å skape innovasjon i regionen som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv.

I 2015 etablerte Kunnskapsbyen datterselskapet Business Lillestrøm som i dag er et veksthus for oppstartbedrifter og Gründere. I tillegg vant Kunnskapsbyen anbudet om å drifte Etablerertjenesten for Nedre Romerike – et gratistilbud til alle oppstartbedrifter – nå lokalisert sammen med Business Lillestrøm i Storgata 7.

StartUp Festivalen er i år utvidet til også å inneholde spennende program fra de øvrige 3 regioner i gamle Akershus Fylke; Nye Asker og Bærum, Follo og Øvre Romerike.

Mer info her

Lokaler til Business Lillestrøm

Eget kontor

Flexiplass i åpent landskap