fbpx

Initiativtaker

Kunnskapsbyen er et unikt partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner. Målet er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers av disse – for å skape innovasjon i regionen som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv.

I 2015 etablerte Kunnskapsbyen datterselskapet Gründerhuset Business Lillestrøm som i dag er et veksthus for oppstartbedrifter og gründere. 

Gründerne på Romerike er heldige – vi er omringet av god vilje fra eksisterende næringsliv som heier på de som vil satse og bygge nye virksomheter.  

Takk til:

Advokatfirma Økland

Romerike Sparebank

Duvi Pensjon

SLM revisjon

Datek

 

Lokaler til Business Lillestrøm

Eget kontor

Flexiplass i åpent landskap