fbpx

Initiativtaker

Kunnskapsbyen er et unikt partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner. Målet er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers av disse – for å skape innovasjon i regionen som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv.

I 2015 etablerte Kunnskapsbyen datterselskapet Business Lillestrøm som i dag er et veksthus for oppstartbedrifter og Gründere. Kunnskapsbyen drifter Etablerertjenesten for Nedre Romerike – et gratistilbud til alle oppstartbedrifter – nå lokalisert sammen med Business Lillestrøm i Storgata 7.

Mer info her

Lokaler til Business Lillestrøm

Eget kontor

Flexiplass i åpent landskap